Wstępna analiza sytuacji klienta

Pozyskanie kredytu inwestycyjnego rozpoczynamy od szczegółowej analizy sytuacji finansowej klienta oraz planowanej inwestycji.  Z doświadczenia wiemy, że odpowiednie przedstawienie inwestycji w banku jest kluczowe. Instytucje finansujące działają według ściśle określonych procedur, które muszą być spełnione przez klienta aby mógł uzyskać satysfakcjonujące finansowanie. Pomagamy odpowiednio ułożyć inwestycję oraz przeprowadzamy klienta przez cały proces pozyskania kredytu inwestycyjnego. Współpracujemy z firmami, które mają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu biznesplanów dla banków.

Wstępna analiza banku

Po odpowiednim ułożeniu inwestycji oraz stworzeniu biznesplanu konsultujemy daną inwestycję w bankach tak aby uzyskać wstępne informację, która instytucja finansowa jest wstępnie zainteresowana sfinansowaniem inwestycji. Na tym etapie nie generujemy zapytań kredytowych, a konsultujemy z zaprzyjaźnionymi bankierami/ analitykami daną inwestycję tak aby otrzymać zadowalającą informację zwrotną.  Jeśli otrzymamy wstępne zainteresowanie ze strony banków przedstawiamy poszczególne oferty klientowi oraz wspólnie wybieramy 2-3 banki w których wnioskujemy o kredyt. Dzięki temu unikamy tracenia czasu oraz generowania niepotrzebnych zapytań w BIK.

Przygotowanie wymaganych dokumentów

Następnie przygotowujemy wspólnie z  klientem wnioski kredytowe oraz wymagane dokumenty do złożenia w wybranych bankach. Zdajemy sobie sprawę, że dokładnie  wypełniony wniosek wraz z wymaganym kompletem dokumentów daje większą szansę na pozytywny rezultat podczas analizy kredytowej.

Złożenie dokumentacji w banku

Po złożeniu dokumentów jesteśmy w ciągłym kontakcie z doradcą z banku odpowiedzialnym za procesowanie wniosku. Przekazujemy wszystkie informacje klientowi na temat postępu w procesowaniu wniosku oraz wymaganych dokumentach.

Złożenie dokumentacji w banku

Po złożeniu dokumentów jesteśmy w ciągłym kontakcie z doradcą z banku odpowiedzialnym za procesowanie wniosku. Przekazujemy wszystkie informacje klientowi na temat postępu w procesowaniu wniosku oraz wymaganych dokumentach.

Analiza Kredytowa

 Podczas procesu kredytu inwestycyjnego należy nastawić się na wiele pytań ze strony banku oraz możliwości dostarczenia dodatkowych dokumentów. Z pewnością jest to kredyt, którego procesowanie trwa najdłużej dlatego warto przygotować się proces pozyskiwania kredytu w granicach od 1 do 3 msc. Wszelkie pytania ze strony banku omawiamy z klientem.

Decyzja kredytowa/Negocjacja warunków

W przypadku wydania decyzji kredytowej otrzymujemy od banku konkretne warunki cenowe danego kredytu(wcześniejsze warunki są orientacyjne ).  Należy pamiętać, że prowizja i marża banku nie są jedynymi kosztami kredytu, a często zdarza się, że bank wymaga od nas spełniania określonych warunków podczas całego okresu kredytowania. Z tego powodu warunki kredytu szczegółowo omawiamy z klientem oraz negocjujemy z bankiem tak aby dopasować kredyt do potrzeb klienta.Komfortową sytuacją jest otrzymanie co najmniej dwóch decyzji kredytowych w różnych bankach dzięki czemu możliwości negocjacji jest znacząco większa.

Podpisanie umowy kredytowej/Uruchomienie kredytu

Jeśli ustalimy z bankiem konkretne warunki umawiamy się na podpisanie umowy kredytowej. Podczas podpisania umowy  towarzyszymy klientowi tak aby wszystkie warunki, wymagania banku były jasne. Zależy nam na długofalowych relacjach z klientami dlatego po uzyskaniu finansowania pozostajemy w kontakcie i służymy pomocą.